Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, F. ve Sözer, M. A.(2018). Çocuklar İçin “Hayır” Diyebilme Becerisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 33-48. doi: 10.21031/epod.350631

Sorumlu Yazar: 
Ferat Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: