Egzersizde Hedef Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ersöz, G., Müftüler, M., Lapa, T., & Tümer, A. (2017). Reliability and validity of goal orientation in exercise measure (GOEM) – Turkish version. Cogent Education, 4:1283877. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2017.1283877

Sorumlu Yazar: 
Gözde Ersöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: