Cinsel Uyum ve Beden İmajı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol-Ursavaş, F., Karayurt, Ö.(2016). Adaptation of the Sexual Adjustment and Body Image Scale in Turkish breast cancer women.International Journal of Nursing Knowledge, 27(3), 162-169.

Sorumlu Yazar: 
Figen Erol Ursavaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: