Cinsel Uyum ve Beden İmajı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol Ursavaş, F., & Karayurt, Ö. (2016). Adaptation of the Sexual Adjustment and Body Image Scale in Turkish breast cancer women. International Journal of Nursing Knowledge, 27(3), 162-169.

Sorumlu Yazar: 
Figen Erol
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizinde faktör yükleri cinsel uyum ölçeğinde 0.83 ile 0.90, beden imajı ölçeğinde ise 0.52 ile 0.86 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cinsel uyum ölçeğinin alt boyut cronbach alfa değerleri 0.86, 0.83, 089 iken beden imajı ölçeği alt boyut cronbach alfa değerleri 0.77 ve 0.81 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: