Cin Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özasma, H. İ. (2020). Cin Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 627-644. http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.697175

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Özasma
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: