CES-Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A. ve Saltukoğlu, G. (2010). CES-Depresyon Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ve madde cevap kuramı kullanımı ile Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(3), 213-227.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: