Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşaroğlu, C., & Akdağ, M. (2013). İlköğretim birinci kademe için Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(13), 253-275. https://doi.org/10.14520/adyusbd.485

Sorumlu Yazar: 
Cihat Yaşaroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

ÇYTÖ güvenirlik analizinde tüm ölçeğin Cronbach alpha değeri hesaplanmış ve. 84 bulunmuştur. Split-half yöntemi ile elde edilen Guttman split-half katsayısı. 80 olarak saptanmıştır.

Derecelendirme: 
3’lü likert
İletişim: