Büyüme Korkusu Ölçeği (BKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ateş, N. ve Özden-Yıldırım, M. S. (2018). Büyüme Korkusu Ölçeği’nin (BKÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 158-175. doi: 10.20875/makusobed.380022

Sorumlu Yazar: 
Nida Ateş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: