Bilgisayar Kaygı Ölçeği (BKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çavuş, H. ve Günbatar, M.S. (2008). Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 147-163.

Sorumlu Yazar: 
Hayati Çavuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 20 madde
Genel Bilgisayar Kaygısı (15 m): Bilgisayar kullanımı ile ilgili ders almak beni kaygılandırır.
Donanım (5 m): Daktilo kullanmak beni kaygılandırır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç – 5=çok fazla)
İletişim: