Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2 (TGMD‐2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boz, M. ve Güngör-Aytar, A. (2012). Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk çocuklarına uyarlama çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,12, 17‐24.

Sorumlu Yazar: 
Menekşe Boz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: