Bu sınıfta Neler Oluyor? Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esen-Aygün, H., & Şahin-Taşkın, Ç. (2018). Investigating of perceptions on classroom climate for third and fourth graders. Pegem Journal of Education and Instruction, 8(2), 327-352. doi: 10.14527/pegegog.2018.014

Sorumlu Yazar: 
Hanife ESEN-AYGÜN
Geçerlik: 

Yapı ve Dil geçerliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ²/ sd, RMSEA, NNFI ve CFI indekslerinin mükemmel, NFI indeksinin iyi, GFI ve AGFI indekslerinin ise kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği görülmektedir

56 madde

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= Hiçbir zaman, 2= Ara sıra, 3=Her zaman)
İletişim: