BTY Dersinde Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Elçi, A. C., & Sarı, M. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde dijital vatandaşlık: Bir ölçek geliştirme çalışması.
Journal of Human Sciences, 13(2), 3602-3613. doi:10.14687/jhs.v13i2.3838

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Cemil Elçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: