Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdem, C.,, ve Koçyiğit, M. (2019). Dijital Vatandaşlık Ölçeği’nin Türkçe ’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ‘nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Cahit Erdem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: