Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U. & Yakar, H. (2017). Gençlere yönelik dijital vatandaşlık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 298-316. https://doi.org/10.18009/jcer.335806

Sorumlu Yazar: 
Zafer KUŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: