Brikolaj Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztaş, B., Kurt, G., Gezginci, E., & Bağcivan, G. (2021). Adaptation of Bricolage Scale to Turkish: Validity and Reliability
Study. J Educ Res Nurs, 18(1),18-23. doi: 10.5152/jern.2021.68916

Sorumlu Yazar: 
Bediye Öztaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
6’lı Likert (hiç: 1, nadiren: 2, bazen: 3, sıklıkla: 4, her zaman: 5, bilmiyorum: 0)
İletişim: