LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koyun, K. (2001). LATCH Emzirme Tanılama öÖçeği’nin kullanımı ve yenidoğan emzirme başarısını inceleyen bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: