Brandes, Dharwadkar ve Dean’in Örgütsel Sinizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karacaoğlu, K., & İnce, F. (2012). Reliability and validity of the Turkish version of Brandes, Dharwadkar, and Dean’s (1999) Organizational Cynicism Scale: the case of organized industrial zone, Kayseri. Business and Economics Research Journal, 3(3), 1-77.

Sorumlu Yazar: 
Korhan Karacaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: