Hunter Sinizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kiraz, Z., & Bakioglu, F. (2016). Adaptation of Hunter Cynism Scale to Turkish: Validity and reliability study. Universal Journal of Educational Research, 4(11), 2643-2650. doi: 10.13189/ujer.2016.041118

Sorumlu Yazar: 
Zafer KİRAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: