Gitar Eğitiminde Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akçay, Ş. Ö. ve Yener, S. (2019). Gitar eğitiminde performans ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 782-794. doi: 10.17719/jisr.2019.3868

Sorumlu Yazar: 
Şevki Özer AKÇAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: