BÖTE Mezunları Pedagojik Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erden-Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. S. (2020). A scale development study: Computer Education and Instructional Technology Graduate’s Perceived Pedagogical Competency Scale. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 45-59. doi: 10.33710/sduijes.613960

Sorumlu Yazar: 
Meltem Kurtuğlu-Erden
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: