Boston Adlandırma Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekinci, A. (2016). Boston Adlandırma Testi’nin sağlıklı yaşlı örneklemde uyarlama ve norm belirleme çalışması[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ayten EKİNCİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: