Bilimsel Süreç Beceri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türker, E. (2011). Bilimsel süreç becerileri yaklaşımının model kullanarak uygulanmasının öğrencilerin başarılarına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve motivasyonlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Geçerlik: 

Testin geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. KTÜ Fatih
Eğitim Fakültesi‟nde görevli 1 öğretim elemanı ve ilköğretimde çalışan 5 Fen Bilgisi
öğretmeni tarafından sorular incelenmiş ve görüşleri alınarak geçerlilikleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Madde analizi yapıldıktan sonra dört sorunun çıkarılması ile 25 çoktan
seçmeli soru içerecek şekilde son hali verilen bilimsel süreç beceri testinin güvenilirliği
KR-20 katsayısı ile ölçülmüş ve 0.71 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Testin geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. KTÜ Fatih
Eğitim Fakültesi‟nde görevli 1 öğretim elemanı ve ilköğretimde çalışan 5 Fen Bilgisi
öğretmeni tarafından sorular incelenmiş ve görüşleri alınarak geçerlilikleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Madde analizi yapıldıktan sonra dört sorunun çıkarılması ile 25 çoktan
seçmeli soru içerecek şekilde son hali verilen bilimsel süreç beceri testinin güvenilirliği
KR-20 katsayısı ile ölçülmüş ve 0.71 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: