Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekici, G. (2009). Biyoloji Dersi Motivasyon Anketinin Türkçe’ye uyarlanması. Çağdaş Eğitim Dergisi,34, 6-15.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Ekici
Geçerlik: 

Biyoloji dersi motivasyon anketinin madde analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi ile yapılan döndürme işlemi sonunda, ankette özdeğeri (eigenvalue) 1’den büyük altı faktör bulunmuştur. Bu durum biyoloji dersi motivasyon anketinin Türkçe formunun biyoloji dersi motivasyon anketinin orijinalinde olduğu gibi altı faktörden oluştuğunu göstermektedir

Güvenirlik: 

Faktörlerin Cronbach Alpha değerleri ölçeğin geneli için 0.87 olarak belirlenirken, birinci faktör için 0.85, ikinci faktör için 0.80, üçüncü faktör için 0.83, dördüncü faktör için 0.88, beşinci faktör için 0.86 ve altıncı faktör için 0.89 olarak belirlenmiştir

İçsel motivasyon boyutu :Biyoloji dersini öğrenmekten hoşlanırım.
Dışsal motivasyon boyutu: Biyoloji dersi sınavlarında diğer öğrencilerden daha başarılı olmak isterim
Biyoloji öğrenmeye ilgi boyutu: Öğrendiğim biyoloji dersi kişisel amaçlarımla bağlantılıdır.
Biyoloji öğrenmede sorumluluk boyutu : Biyoloji dersini öğrenebilmek için gerekli çabayı gösteririm
Biyoloji öğrenmede güven boyutu: Biyoloji dersinde başarımın diğer öğrencilerle ayni seviyede ya da onlarda daha iyi olacağını düşünürüm
Biyoloji sınavlarında endişe boyutu: Biyoloji dersi sınav zamanı geldiğinde endişelenirim

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: