Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeği (BSMTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2016). Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 1-15.

Sorumlu Yazar: 
Özcan Özyurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: