Birinci Basamak Sağlık Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erci, B., & Çiftçioğlu, S. (2010). Psychometric evaluation of the Primary Health-Care Satisfaction Scale in Turkish women. International Journal for Quality in Health Care, 22(6), 500-506. doi: 10.1093/intqhc/mzq058

Sorumlu Yazar: 
Behice Erci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: