Bireysel Teknolojik Hazıroluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günaltay, M. M. (2018). Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin hastane bilgi sistemleri konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Meliş GÜNALTAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: