Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akşin Yavuz, E , Zembat, R . (2017). Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi Ölçeği Türkçe Uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 475-503. Doi: 10.24315/Trkefd.305449

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Akşin Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: