Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, E. A., & Zembat, R. (2017). Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği Türkçe uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 475-573.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi AKŞİN YAVUZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: