Mühendislik Etiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnam, Ş. ve Akdeniz, H. B. (2020). Harita Mühendisleri Özelinde Mühendislik Etiği Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik analizi üzerine bir çalışma. S.Ü. Fen Fakültesi Fen Dergisi, 46(1), 13-28. http://dx.doi.org/10.35238sufefd.663321

Sorumlu Yazar: 
Halil Burak AKDENİZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: