Bilinçli Öz-Bakım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydin Sunbul, Z., Malkoc, A., Aslan Gordesli, M., Arslan, R., & Cekici, F. (2018). Mindful Self-Care Scale (MSCS):
Adaptation and validation in a normative Turkish sample. European Journal of Educational Research, 7(4), 887-892. doi:
10.12973/eu-jer.7.4.887

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Aydın Sünbül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: