Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayları Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülmez, A., Somyürek, S., ve Yalın H. İ. (2019, 9-12 Ekim). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayları Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. The 7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Gülmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: