Bilgisayar Sunumlarına Yönelik Görüşler Ölçeği (BSYGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapraz, C., ve Yeşilyurt, S. (2020). Bilgisayar Sunumlarına Yönelik Görüşler Ölçeği (BSYGÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(1), 220-233. doi:10.24106/kefdergi.3514

Sorumlu Yazar: 
Selami YEŞİLYURT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: