Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Okyay, Ö. (2006). Sınıfında engelli çocuk bulunan ve bulunmayan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Okyay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: