Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zorukoş, S. (2008). Birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınlar için Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: