Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ertuğrul-Akyol, B. (2020). Stem etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Sorumlu Yazar: 
Buket Ertuğrul Akyol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: