Bildirilen İhtiyaçlar Ölçeği (BİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, S. (2002). Attachment style and motivational profile (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Social Sciences, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: