Benmerkezcillik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşkun, D., & Çetin, F. (2017). Benmerkezcillik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(5), 485-494. doi: 10.5455/apd.229170

Sorumlu Yazar: 
Duysal Aşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: