Benlik Saygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y. ve Bogenç, A. (1994, Nisan). Benlik Saygısı Ölçeği. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: