Benliğin Farklılaşması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T., & Aldemir, A. (2018). Adaptation of the differentiation of self inventory short form (DSI-SF) to Turkish: Validity and reliability study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.364196

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Sarıkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: