Belirti Yorumlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yener-Duman, Ö., Usubütün, S. ve Göka, E. (2004).Belirti Yorumlama Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği.Türk Psikiyatri Dergisi,15(1),26-40.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: