Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Öztekin, S., & Akdeniz, F. (2018). Reliability and Validity Study of the Turkish Version of Bipolar Prodrome Symptom Scale. Turkish Journal of Psychiatry, 29(2).

Sorumlu Yazar: 
Ömer AYDEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: