Beliren Yetişkinliğin Boyutları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atak, H., & Çok, F. (2008). The Turkish version of Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (The IDEA). International Journal of Humanities and Social Sciences, 3(7), 148-154.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Atak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: