Bakım Değerlendirme Ölçeği-BDÖ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskimez, Z. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışlarını algılamaları (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zehra Eskimez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: