Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eksioğlu, A., Yeşil, Y., & Çeber Turfan, E. (2016). Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13 (3), 209-215.

Sorumlu Yazar: 
Aysun Ekşioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: