Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular, uyarlanan ölçeğin 3 faktörden oluştuğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması kapsamında iç tutarlık katsayısı 0.796 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörler için iç tutarlılık katsayısı sırasıyla 0.89, 0.89 ve 0.72 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 28 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kaygı (12m): Matematik dersini düşündüğümde kendimi huzursuz (gergin) hissederim.
Mutluluk (9m): Matematik benim için eğlencelidir.
Sıkılma (7): Matematik dersinde sıkılırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= her zaman)
İletişim: