Başarı Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıtepeci, M. (2018). Beklenti-değer teorisini temel alan Başarı Motivasyonu Ölçeğini uyarlama çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 28-40.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sarıtepeci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: