Bariatrik Cerrahi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, E., Karabulut, E., ve Bilgiç, P. (2017). Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve Davranış Tutumu Ölçeği. Beslenme ve Diyet Dergisi, 45(2), 107-115.

Sorumlu Yazar: 
Pelin Bilgiç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin geneli için 0.937 bulunmuş, alt boyutların Cronbach Alfa katsayılarının ise, en düşük “Faktör 1” için 0.926, en yüksek “Faktör 4”için 0.971 olduğu belirlenmiştir

Ölçek 18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: