Ebeveyn Katılımı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbodur-Yıldırım, S. (2008). Ebeveyn Katılımı Tutum Ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: