Banka Tercihini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Babasov, O. (2019).Tüketicilerin banka tercihini etkileyen faktörlerin tüketici sadakatine etkisinin incelenmesi: Azerbaycan örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Sorumlu Yazar: 
Orkan BABAŞOV
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: