Futbol Hakemlerini Strese İten Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koca, S. (2017). Futbol hakemlerini strese iten faktörler, iş tatmini ve iş performansı ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Serdar Koca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: